Jesus

Jesus
Jesus er en historisk person, som ifølge Biblen er Guds søn.
Vores tidsregning er baseret på hans formodede fødselsår, som år 1.
År 0 findes ikke, fordi man ikke kendte tallet 0 da man lavde tidsregningen. Året før år 1 er derfor år 1 f.Kr.
Mange kristne mener at Jesus af Nazareth var enebarn, mange andre mener at han havde halvbrødre, og et fåtal mener at han havde mindst fire brødre og mindst to søstre. (Markusevangeliet 6.3).
I Biblen findes Jesu historie i Det Nye Testamente som består af de fire evangelier Matæus-evangeliet, Markus-evangeliet, Lukas-evangeliet og Johannes-evangeliet.
Der findes desuden nogen senere evangelier, som ikke er optaget i biblen blandt andet Thomas-evangeliet, som godt nok er nedskrevet senere end de fire første, men som tilgengæld er mindre redigeret og derfor følger den mundlige tradition, som ligger til grund for evangelierne mere ordret.
Der findes mange ideer om Jesus, blandt andet har flere ment at det er to forskelige historiske Jesus-er, som er blandet sammen i Det Nye Testamente, da det var et almindeligt navn på den tid.
Det er bemærkelsesværdigt, men ofte overset, at Paulus, til trods for den centrale plads som Jesus har i hans breve (som er skrevet inden Paulus' død i 60erne) intet beretter om Jesu liv eller virksomhed forud for den sidste nadver. Om Jesu fødsel hører vi kun at "da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven" (Gal.4,4). Paulus siger således intet om at Jesus var født af en jomfru. Enten har han ikke kendt denne tradition (som ikke er bevidnet før i slutningen af 1. århundrede), eller han har misbilliget den fordi den mindede ham om hedenske religioner.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • jésus — jésus …   Dictionnaire des rimes

  • Jesus — Jésus de Nazareth Wikipédia …   Wikipédia en Français

  • Jésus — de Nazareth Wikipédia …   Wikipédia en Français

  • JÉSUS — Il est peu de personnages historiques dont l’influence sur l’histoire de l’humanité ait été aussi grande que celle de Jésus, eu égard à la durée exceptionnellement courte de sa prédication. Il n’a pas fondé de religion et sa vie n’est en rien… …   Encyclopédie Universelle

  • JESUS — (d. 30 C.E.), whom Christianity sees as its founder and object of faith, was a Jew who lived toward the end of the Second Commonwealth period. The martyrdom of his brother James is narrated by Josephus (Ant. 20:200–3), but the passage in the same …   Encyclopedia of Judaism

  • Jesús — Jesus ist ein männlicher Vorname biblischer Herkunft. Sein bekanntester Träger ist Jesus von Nazaret, den das Christentum als Jesus Christus, der Islam als Isa ibn Maryam verehren. Meist von diesem Namensträger abgeleitet wird Jesus in vielen… …   Deutsch Wikipedia

  • Jesus —     Jesus Christ     † Catholic Encyclopedia ► Jesus Christ     Origin of the Name of Jesus In this article, we shall consider the two words Jesus and Christ which compose the Sacred Name.     The Holy Name of Jesus We give honour to the Name of… …   Catholic encyclopedia

  • Jesús — (Del lat. bíblico Iesus, y este del hebr. yĕhošūa‘). m. Para los cristianos, segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre para redimir al género humano. Jesús Nazareno. m. Jesús. decir los Jesuses. fr. ant. Ayudar a bien morir. en un… …   Diccionario de la lengua española

  • Jesús — Jesús, María y José Saltar a navegación, búsqueda Jesús, María y José Título Jesús, María y José Ficha técnica Dirección Miguel Zacarías Producción Alfredo Zacarias Guión …   Wikipedia Español

  • Jesus — Je sus (j[=e] z[u^]s), prop. n. [L. Jesus, Gr. ?, from Heb. Y[=e]sh[=u]a ; Y[=a]h Jehovah + h[=o]sh[imac]a to help.] The {Savior}; the name of the Son of God as announced by the angel to his parents; the personal name of Our Lord, in distinction… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”